ASTROLOGIJA: ŠTA NAS ČEKA U 2019. GODINI

INTERVJU: MILENA EKART ASTROLOG O TOME ŠTA NAS ČEKA U 2019. GODINI

 

Januar je kritičanmesecza Kosovo

 

 

Već 5. januara se dešavapomračenjeSunca u znakuJarca (Srbija), kadaće Mars izznakaOvnapravitivrloopasanaspektpremaSuncuJarcasve do sredinefebruarailakomožedovesti do sukobanaKosovu

 

 

Nemačkatuimajakuticaj, alice se isamaboritisasvojimunutrašnjimproblemima. Balansirati u odnosuSrbijeiKosovamogusamoRusijai Kina, dok Amerika ostavljasamolažniutisak da želikompromis

 

Odsredineaprila, do sredineseptembra, izboriništa dobro ne bi doneli. Do tadaiposle toga, nečemu se možemoinadati. Međutim, zaSrbiju je bolje da iskoristi 2019. godinukaogodinuujedinjenjasastrateškivažnimdržavama u vidunekogSaveza, jer Jupiter u znakuStrelcapogodujetakvimpotezima. Novackoji se trošinaizbore, svrsishodnije je upotrebitizaulaganje u daljirastplataipenzijaiotvaranjenovihradnihmesta

 

 

Putin je odmeren, alidaleko od toga da je ,, nastavnikmuzike,,  i  da ne ume da budevrlomilitarnoraspoloženkadosetinepravdu. Mart je mesecnjegovihmudrihodluka. Putin je vizionar. Rusija je Vodolija, a on tuimaastrološki ,, savladanelekcije,, idobar je vođaruskognaroda

 

UzavrelaatmosferanaKosmetu, formiranjevojske u Prištini, protesti u Beogradu, demonstracije “žutihprsluka” u Francuskoj, nova doktrina SAD premaSrbijiiBalkanu… Svesu to temeidešavanjakojasuobeležilaovu 2018.naizmaku. Štanas bar premarasporeduplanetaočekuje u novoj 2019.godininapolitičkomaliisportsko-estradnompoljukada je o SrbijiisveturečzaAferuotkrivajedanodnajpoznatijihsrpskihastrologa Milena Ekart.

 

Da li će 2019. godinabitizaSrbijupoastrologiji, boljailigora od ove 2018. naizmaku?

-Zanimljivo je da je 2019.godinaiastrološkiinumerološki, godina  EKSPANZIJE. To naglobalupodrazumevaširenje, napredovanje, prosperitet, alii u pozitivnominegativnomsmislu. Kadneštokrene, u bilokojojsferi, kakokodnas, takoi u svetu, teško je to zaustaviti. Zato bi mojodgovor bio, da kosvojekapaciteteiodlukeusmerinasve ono što je konstruktivno, može da dostigneblagostanje, kakolično, takoikolektivno. U suprotnom, napredovanjesvakogvidadestrukcije, vodi u propast, kakopojedinca, takoidržavuinarod u njoj.

ŠtaćebitisaKosovom, da li će se narednegodinerešitikonačnokosmetski problem?

-Pametnomje lakozaključiti da se problemi u veziKosovadešavajuzbogpretenzijanateritoriju, kojaobilujerudnimbogatstvom, kojepremaoceniSvetskebanke, vredioko13,5  milijardievraišto bi etničkimčišćenjemobezbedilomonopoljednognaroda. Samorudnobogatstvo,,Trepče,,  iznosipolovinuukupnoprocenjenevrednosti. Hidrosistem ,, Gazivode ,, imauveknastanjuoko 380 000 kubnihmetaravode. To suisrpskiresursi.

Kosovskevlastipodrškusvetskihsiladobijaju, upravozato, štosui one zainteresovanezaeksploatisanjerudnogbogatstvanaKosovu, a neštosmatraju da se tamovodiispravnapolitika.Zato to ovolikodugotraje, jer se želipostićidiplomatijom, a nematogdiplomatskogrešenja, kojeSrbijumožeubediti da se odreknesvojeistorijeisvognacionalnogbića. Ne, bez borbe. Januar je kritičanmesec.

Već 5. januara se dešavapomračenjeSunca u znakuJarca (Srbija), kadaće Mars izznakaOvnapravitivrloopasanaspektpremaSuncuJarcasve do sredinefebruarailakomožedovesti do sukobanaKosovu. Nemačkatuimajakuticaj, aliće se isamaboritisasvojimunutrašnjimproblemima. Balansirati u odnosuSrbijeiKosovamogusamoRusijai Kina, dok Amerika ostavljasamolažniutisak da želikompromis.

Da li ćebitiizbora u 2019?

-Od sredineaprila, do sredineseptembra, izboriništadobro ne bi doneli. Do tadaiposle toga,nečemu se možemoinadati. Međutim, zaSrbiju je bolje da iskoristi2019. godinukaogodinuujedinjenjasastrateškivažnimdržavama u vidunekogSaveza, jer Jupiter u znakuStrelcapogodujetakvimpotezima. Novackoji se trošinaizbore, svrsishodnije je upotrebitizaulaganje u daljirastplataipenzijaiotvaranjenovihradnihmesta.

Može li se narednegodineočekivatidaljirastplataipenzijaismanjenjenezaposlenosti?

Mart bi bio pravimomenatza to. Objaviti da se od martapovećavaju plate ipenzijeiotvoriti nova radnamesta, bio bi upravotajkrupnikorakkaekspanzijipremazadovoljstvunaroda, kome  jepotrebanhleb, a nebesmisleni, skupiizbori, koji bi samoprividnoneštorešili. Jupiter(novac) iNeptun(obmana) 2019. godine u lošemaspektuikodpojedinacai u državnimbudžetimatražeprilikuzauludopotrašennovacipromašeneinvesticije.

Prete li namnekeprirodnenepogodeili ne dajbožekatastrofe u 2019 godini?

-PrisustvoSaturnaiPlutona u zemljanomznakuJaraca, najvišepogodujezemljotresima, odronima, rušenjimastarihobjekata. Prirodnenepogode ne toliko, kolikonevolje, kojeizazivaljudskifaktor. To je isimbolmasovnihstradanjaiproterivanja. Ne zaboravimo da taj trend saizbeglicamajoštrajei da će  senastaviti.

Istotako, euforijaokupljanja, protestovanja, kakokodnas, takoi u svetu, podrazumeva da svemožepostatilakonasilje bez kontrole, što ne isključujenistampeda, pa bile to irazneutakmice. Naime, Pluton ijesteplanetanasiljaibrutalnosti. Ali, lepšastranaovoga je otvaranjegranica, uvođenjebezviznogrežima, okrenutostsvetu, obrazovanju, učenjustranihjezika.

Koji ćesrpskipolitičarimatinajvišeuspehanarednegodine?

-Svakako Ivica Dačić. I zbogsvojeuloge u političkomživotuSrbijeizbogrođenja u znakuJarca. Vidite, Saturn u njegovomznakuće mu 2019.godinuobeležitikarmičkimpotezom: nagradomilikaznom. Ovo je zaministra most ilićuprijja. Na krajugodinećemovideti da li je dobro radio do sad ili ne.

Štaće se dešavati u svetu 2019? ŠtaćebitisaTrampom, Putinom, Makronom…?

-ZaTrampanije dobra godina. Naime, ušao je 9.novembra u godinuradaprotivsebe. Lošipotezi, lošeodluke.Ne bih mu bila u koži. Makron je nadobudan. Francuska je pod znakom Lava, a on tuimaplanetu Mars. Nijedobarizborzafrancuskinarod. Uvekćebitirazlogomnarodnognezadovoljstva. Od 21.aprila do 15.maja,povućićeveomalošepotezeiposebeipodržavu. Putin je odmeren, alidaleko od toga da je ,,nastavnikmuzike,, i da ne ume da budevrlomilitarnoraspoloženkadosetinepravdu. Mart je mesecnjegovihmudrihodluka. Putin je vizionar. Rusija je Vodolija, a on tuimaastrološki ,, savladanelekcije,, idobar je vođaruskognaroda. Nemačka je većgodinudana u problemunanivoufinansija, kaoiBritanija. I u narednedvegodinenematotalnogoporavkazanjih.

SrećkoMilovanović

 

 

 

Nole nastavlja sa pobedama

 

Da li će Novak nastaviti sa pobedama i sledeće godine?

-Novak ide dalje. Finansijski ne kao do sada, aliuspesima da. Prevazišao je trogodišnjukrizuoddecembra 2014. dodecembra 2017.godine.Jošćemo se radovatinjegovimpobedama, madagasvetsvevišeosporava. Ne praštaju mu ovolikiuspeh.

 

 

Ceca se udaje

 

Da li će se Ceca udati u 2019?

-Ceca voliuniformu. Njen Mars u Ribamapredstavljamuškarca u uniformiilibelommantilu. Venera u Rakudajeposvećenostporodiciizkoje je poteklaikoju je stvorila. Tunalazizadovoljstvoi to jojuskraćujeprivatniživot. Međutim, ne isključujetajneveze, van očijujavnosti. Diskutabilna mi je njenaudaja.

 

 

 

Aferanižeuspehe 2019 godine!

Kakoviditenašnedeljnik „Aferu“ u 2019. godini?

Vaš list poprimasmisaoavangardnosti. Pod znakomsteVodolije, a to znači da steispredvremena, originalnii da pre svihmožetesaznativažneinformacije. DobaraspektsaJupiterom u 2019.godini,moževampovećatitiražipotražnjukodčitalaca, kako u regionu, takoi u svetu. Sveštoželite da promenitenabolje u vezivašeglista, uradite to od 2. do 27.marta ividećeterezultate…

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *