INT E R V J U Muhamed Tunjo Filipović: Vučić nije odlučio Evropa ili Rusija!

INT E R V J U Muhamed Tunjo Filipović, predsednik Bođnjačke akademije nauka govori o aktuelnom političkom trenutku

 

 On nema nikog ko bi se u smislu političkihideja i operacionalizacije mogao njemu suprotstaviti. Svi su oni bivši, od moga prijatelja sin – Tadić, Nurije Pozderac praunuk – Jeremić, svi su oni trećerazredni ljudi i političari

Vučuć je sposoban političar, ali bez vizije. Jer to što mu je bilo potrebno da se vrati  500 godina unazad u vrijeme kneza Miroslava Travunjskog, da ne ulazimo u to da je to bio bosanski teritorij, gdje je on bio knez i da je bosanski dokument koji je preko sultana dospio u Srbiju…  To nije bitno, bitno je da je to vrlo značajan kulturni dokument prisustva Slovena na ovom prostoru i u redu je to. Ali da se polaže zakletva na Miroslavljevo jevanđelje to je samo vic, da je položio zakletvu na Dušanov zakonik pa hajde

 

Jer to što mu je bilo potrebno da se vrati 500 godina unazad u vrijeme kneza Miroslava Travunjskog, da ne ulazimo u to da je to bio bosanski teritorij, gdje je on bio knez i da je bosanski dokument koji je preko sultana dospio u Srbiju…  To nije bitno, bitno je da je to vrlo značajan kulturni dokument prisustva Slovena na ovom prostoru i u redu je to. Ali da se polaže zakletva na Miroslavljevo jevanđelje to je samo vic, da je položio zakletvu na Dušanov zakonik pa hajde.

 

 

Muhamed Tunjo Filipović predsednik Bošnjače akademije nauka i jedan od najumnijih ljudi na prostorima bivše Jugoslavije u nastavku razgovora za Aferu govori o aktuelnim političarima i sadašnjoj situaciji na ovim prostorima.

Da li imate neku saradnju sa političarima u Srbiji, da li pratite šta se dešava ovamo?

-Ja pratim šta se dešava tamo vrlo pomno, ali nemam saradnju. Jednostavno, oni ljudi sa kojima bi ja mogao sarađivati, oni su u nekakvoj polutami. Pojavljuju se često na televiziji kao analitičati , ali to nisu političari to su ljudi koji misle o politici ono što i ja. Ja nisam političar uvijek sam to odbijao i smatram da politika podrazumjeva sposobnost da se ljudi obmanjuju. Ne vrijedi princip istine i dosljednosti, to su sve lažni principi.

Politika je stvar bukvalnog poštivanja interesa određene socijalne ili bilo kakve druge grupe ili upotreba svih sredstava kako bi se ostvarilii ti ciljevi.

Mislite li, kao filozof, da je ovo najveće dostignuće civilizacije i demokratije – jedan čovjek, jedan glas. Oponenti kažu da je uvek više budala koji nadglasaju  normalne?

– To je tačno! Ali je još Čerčil rekao da od svih mogućih sistema demokratija je najbolja jer ni jedna budala ne može po zakonu postati suveren. Kad postoji kralj i diktator onda je on osnova svoga identiteta i funkcije. On može biti idiot ili kao Buš stvarno lud čovjek.

Mana tog sistema je u tome što je omogućeno da se određena grupa ljudi koja ima na raspolaganju odgovarajuća sredstva i mogućnosti može organizirati i proizvesti vlast koju ona želi, nedemokratsku vlast. Demokratija stvara mogućnost da nakon četiri godine opet ti budu zamjenjeni, a ako je nasljedni sistem ili sistem oligarhije tu nema kraja, taj sistem se perpertuira sam po sebi.

Ja hoću da kažem da je to onaj model demokratije koji je proizišao iz Francuske rovlucije i poslije primenjen u SAD i kasnije u Evropi, nakon faze carstava. Zašto nije više moguć, tada je bilo 800 miliona ljudi u svjetu, a sada ima 8 milijardi. Imamo danas megalopolise, gradove u kojima živi 50 miliona ljudi. Kako je uopće moguća tu komunikacija i kako je moguće dolaziti do cenzusa? Tu se stvara mogućnost da se uspostavi neka vrsta diktature.

Suština demoktaskog principa je da ja mogu uticati na svoj status i sudbinu. Da li ćemo moći naći način kako bi sila i želja ljudi mogla uticati ili ćemo doći do onoga čemu po svoj prilici teže izvjesne moćne grupacije u svijetu. Da se ipak zaustavi i reducira broj ljudi u svijetu, da se izvjesne regije i teritorije potpuno očiste, da dođe do jednoga vraćana na najprvobitniji način organiziranja a to jeste – apsolutne vladavine jedne grupe koja istrebljuje sve one koji nisu funkcionalni za datu organizaciju života, odnosno društva.

Kakvo je vaše mišljenje o politici novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u Srbiji se smatra da je ipak on politički lider u regionu?

– On je lider, jer je u Srbiji uspio da stvori jednu takvu neupitnu poziciju. On nema dostojnog protivnika. On nema nikog ko bi se u smislu ideja političkih i operacionalizacije mogao njemu suprotstaviti. Svi su oni bivši, od moga prijatelja sin – Tadić, Nurije Pozderac praunuk – Jeremić, svi su oni trećerazredni ljudi. On je drugorazredni, jer je element manipulacije kod njega jači nego element ideje. Nema ideje toliko kvalitetne, koliko je njegova sposobnost manipulacije.  Ako se zalaže za demokratiju, on uvijek nađe način kako ta demokracija treba i može da bude izigrana. On, ako treba da se odluči istok ili zapad, on nađe modus da ostane neodlučan i stvori privid da je na obe strane. Zaboravljajući pri tome da se ne može sjediti na dvije stolice.

Vi sada govorite kao Šešelj, to mu je Šešelj isto posatvio pitanje za dve stolice. Evo juče našao je model ekonomsko povezivanje na Balkanu i dali su nam 2 milona evra za ceo Balkan?

-Dali su ali znate li koliko su nama dali od 1996. godine ja mislim sigurno jedno 30 milijardi

Gde su nestel te milijarde?

-Što narod kaže u propuntu ( u jednu provaliju). Meni je rahmetli moja majka rekla kada sam odlazio na studije da pazim kako idem u svijet i verovatno ću naći neku curu, ali nemoj da bi posavku neku oženio. Kada sam je upitao što tako rekla je da one misle samo gdje će se hodati, kako će se trošiti, šta će se kuhati i kako će se provoditi, a Harunova hazna (blagajna) ako se ne domeće ona se isprazni. Svi naši koji su se oženili posavkama su baterisani, propali.

Posavke su bile preteča ovih sada starleta i sponzoruša, to je njihova domovina, Posavina?

– Obrazac je Lepa Brena, pamtna cura troši, ali struju ne plaća! Znate, ko god postane moćan smatra da ne treba da plaća nego da se njemu plaća.

Ja mislim da je Vučuć sposoban političar, ali bez vizije. Jer to što mu je bilo potrebno da se vrati 500 godina unazad u vrijeme kneza Miroslava Travunjskog, da ne ulazimo u to da je to bio bosanski teritorij, gdje je on bio knez i da je bosanski dokument koji je preko sultana dospio u Srbiju…  To nije bitno, bitno je da je to vrlo značajan kulturni dokument prisustva Slovena na ovom prostoru i u redu je to. Ali da se polaže zakletva na Miroslavljevo jevanđelje to je samo vic, da je položio zakletvu na Dušanov zakonik pa hajde.

Onda bi rekli da je imperator, da će da osvoji Grčku i Albaniju?

– Pa neka bude! Sam Dušan je smatrao kada je Bizant propao, i smo mala varošica bio u odnosu onoga što je nekad bio, Dušan je smatrao da on ima moć da postane novi Bizant. Nažalost brzo je umro.

I neki sultani su smatrali i krenuli su u osvajanja?

– Zato što je to bio uzor biti Rim! Novi Rim, pa treći, pa četvrti, pa Kijav, pa Moskva… Vidjećemo šta će biti ko će u toj trci odnijeti prvenstvo, ali mislim da Vučić neće.

Kako tumačite na primer da verski lider, kao što je gospodin Zukolrić, postane političar, on je sada poslanik i ima svoju stranku ?

– Nije to neobično, u historiji mnogi su vjerski lideri bili vrlo uticajni – politički. Vi znate da je od Konstantinova vremena onaj ko je imao pravu vlast ili crkveni poglavar ili svjetovni poglavar papa ili car, to je nešto što traje u svijetu.

Zukorlić je logičan proizvod činjenice nesposobnosti predhodnih lidera u sandžačkih muslimana. Da ne govorim sada o Sulejmanu Ugljaninu koji je insufisijentan u intelektualnom smislu i svakom drugom, koji nema nikakve ideje. I Ljajića koji je pragmatik, kojem je bilo važno da je u svakoj vlasti, fino se bogati i omogućava svome amidži da nabavlja imovine itd. Znate ko je bio amidža Jevrem, brat Milošev, nije institucija amidže u srskoj historiji od jučer.

Trebao je neko ko će dati neku vrstu autentičnosti u tome. Prvo kao što je Ugljanin, on nije iz Sarajeva napravljen, a kao Ljajić nije iz Beograda napravljen, nego je iz Pazara i Sandžaka. Drugo,  ima ideju koja zavređuje pažnju a to je ideja pomirenja, saradnje, razvoja svijesti da je to zajednička država. Da je Srbija država isto kao sandžačkih muslimana tako i Srba i kao što je vojvođanskih Mađara i drugih. Da je to moderna država, država svojih građana i da ne postoji ničije ekskluzivno pravo na tu državu. To je jako važno.

Muftija ima jedan politički realizam, shvatio je da politiku možeš voditi na dva načina, da daješ izjave i obmanjuješ ljude obećanjima i da radiš, a on je počeo da radi. Napravio je Univerzitet, medresu, dobrotvorne institucije, i mnogo još šta.

Napisao je zanimljivu knjigu Drevna Bosna vi ste napisali predgovor,kažite nam nešto o toj knjizi, šta ona otkriva?

– Ona otkriva istinu da Bosna nije nastala po tipu kako su nastale država Srba i Hrvata. Država Hrvata i Srba nastala je na taj način što je određeno slavensko pleme ili narod naselio jedan prostor i ta plemenska elita Nemanjići, u Hrvatskoj neka druga stvorila državu. Bosna nije nikada nastajala na taj način nema nikakvo bosansko pleme. Bosna je nastala zbog specifičnosti svoga prostora i činjenice da je nasljeđe kasnog rimskog carstva multilateralno jer u Bosni su se naseljavali veterani svih etničkih grupa. Mi imamo židovske spomenike, perzijske, raznih naroda, zaostatke seobe naroda od Kelta do Gota i germanskih naroda. To je jedna konglomeracija koja je nastala na bazi činjenice da nikada Bosna nije bila unilatelizirana vjerski.

Vi kažete da su to starosedioci Balkana koji su živjeli prije nego što su došli slovenski narodi i drugi?

– Slovenski narodi su došli i naseljavali povezani sa Avarima koji su bili nosioci ideje države i svi naši termini državni potiču iz avarskog jezika. Stvorena je situacija u kojoj je glavni problem za svaku od tih grupa bilo da se sačuva sloboda njihovog kulta. Pravo da kontinuiraju svoje kultove i odatle nastala prvobitna Bosna o kojoj se kasnije tu kristalizira nešto što imate kao što kaže kralj Tvrtko Papi u jednom pismu :“U mojoj državi jednim dijelom naseljavaju ortodoksi, drugim dijelom katolici a u jednom velikom djelu pripadnici crkve bosanske- bogumili, ili neomaniheji itd. A moja dužnost kao njihovog kralja je da čuvam njihova prava“.

 

Što je stefan Nemanja ratovao protiv bogumila što je on njih smatrao za opasnost?

– Zato što su oni dolazili iz Bugarske, znate ko je Tuta Bugarin, zato što su Bugari Srbima udarali stalno za vrat. U Bugarina nemaš pouzdanja. Bosna je autentična.

Vi ste hteli da pomirite sve narode koji žive ovde a koliko je uspelo to?

– To je bilo dok nije počelao iz Srbije i Austrije velika agitacija, moglo je da nije išlo do ovakvog razvoja. Predložio sam da u Bosni organiziramo jedan pokret za očuvanje Bosne. Oni su odbili taj moj prijedlog i rekao sam da neću ulaziti sa njima u politiku već da ću oformiti Forum za zaštitu muslimana jer će muslimani stradati, jer su smetnja da se ostvari hravatski ideal ili srpski ideal. Ako nacionalizam bude određivao sudbinu ovog prostora mi ćemo sigurno biti izloženi.

Opet se u u Americi pojavila ideja da treba stvoriti Veliku Srbiju i Hravtsku, Albaniju sve opet na račun Bosne?

– Smatram da je nemoguće više praviti granice na ovom prostoru i to će morati prestati. Kada pustite jednom iz Pandorine kutije taj duh prekrajanja svijeta, vi ne možete spriječiti nikoga da se time bave jer su se oni time bavili. Oni nisu poštovali ono što proizvodi istorija na ovim prostorima. Proizvod historije na našem prostoru je bila Jugoslavija, oni su mogli naći rješenje na tom kontekstu ali to nisu željeli i počeli su se baviti prekrajanjem. Oni su nastavili time da su donijeli odluku da proglase nezavisnost Kosova.

Kada kažete oni, mislite na Amerikance?

– Na Amerikance, oni su glavni, jesu evropski lideri koji su devedesetih godina bili ključni jesu bili inferiorni. Džon Mejdžor je bio jedan ispod proseka čovjek, Miteran je bio lopov koji je uhvaćen u lažnim prevarama i krađama, Helmut Kol je završio sa aferom kriminalnom. Kakvi su to ljuti. Bler je poznati lažov koji je uhvaćen jer je skrivio smrt jednog naučnika. Zloupotrebio je tog čovjeka da bi dao dokaze Bušu da Sadam Husein posjeduje smrtonosno oružje. Bler je jedan banalni lopov.

Ali vidite u kakvom mi svijetu živimo da su takvi ljudi mogući, da je moguće da oni funkcioniraju i dobijaju preko milion dolara godišnje da su savjetnici Jordana. Što se nas tiče ja sam bio prijatelj sa Rokanom koji je bio predsjednik francuske vlade. On je meni rekao 1992 godine – Muhamede vas će prevariti. Oni su u Jelisejskim poljima u mome prisustvu Miteran, Mejdžor, Kol donijeli odluku da se Srbima dopuste da gubitak Jugoslavije u kojoj su bili dominantni nadoknadi u Bosni. Da se time spriječi njihov pokušaj da uzimaju i nadoknađuju dio u Hrvatskoj. Da se u Hrvatskoj rat između Srba i Hravata mora zaustaviti, a Hrvatima se treba pružiti prilika da poprave neprirodnu granicu prema Bosni. Sve je isplanirano i provedeno po tom planu. Dalje mi je rekao da treba da napustimo Ženevske pregovore. Kada sam ja to rekao Aliji nije htio, on je mislio da ga uvažavaju zato što su mu govorili da je pravi filozof, a mi smo banalni političari. On je mislio da ga cijene a prevodili ga, ko mladu kad se vodi u đerdek, i ne zna ona šta će biti i šta će joj se desiti.

A đerdek je šta?

– Mjesto gdje je prva bračna noć i gdje đuvegija čeka.

Dobro na kraju Bosna je ipak opstala i ostala?

-Opstala je je aposlutno nemoguće to provjesti, u jednom momentu je i Alija bio zagrijan da dobije državicu , pa se to pokazalo nemogućim.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *