Борба против корупције је константна и трајна

Пишр: Дубравка Филиповски

Глобална организација парламентараца за борбу против корупције – ГОПАК пружа подршку својим члановима у примени Конвенције УН за борбу против корупције, спречавању прања новца, надзору над јавним финансијама и укључивању друштва у спречавање корупциј

У истраживању Цесида и УНДП-а ,, Перцепција грађана у борби против корупције” за 2020 . годину, више од три четвртине испитаних грађанки и грађана у Србији истакли су да је за смањење корупције од кључног значаја већа транспарентност у раду државних институција, боља заштита узбуњивача, повећање капацитета независних надзорних институција као и унапређен приступ информацијама од јавног значаја.

Снажне институције су камен темељац у спречавању корупције. Зато систем борбе против корупције мора бити константан и трајан, а парламенти држава морају бити на првој линији у тој борби.

Глобална организација парламентараца за борбу против корупције – ГОПАК пружа подршку својим члановима у примени Конвенције УН за борбу против корупције, спречавању прања новца, надзору над јавним финансијама и укључивању друштва у спречавање корупције.

Национални огранак ГОПАК-а у Србији усвојио је Акциони план за спречавање корупције за 2021–2022. годину у сарадњи са УНДП и НВО ,,Транспарентност Србија”, у оквиру којег су дефинисане конкретне активности. Један од главних приоритета је промовисање закона који јачају интегритет институција, подржавају транспарентност и одговорност и доприносе борби против корупције. С тим у вези, указиваћемо на решења у предлозима закона из области посебно ризичних за настанак корупције, као и разматрање подношења заједничких амандмана у циљу отклањања претходно идентификованих ризика од корупције. Указиваћемо и на унапређење транспарентности у процесу избора чланова независних тела и високих функционера које према Уставу бира Народна скупштина. Желимо да подржимо механизме и процедуре које ће на најбољи могући начин обезбедити примену транспарентности и осигурати одабир најбољих могућих кандидата на основу домаће и међународне праксе. Наставићемо са праксом предлога јавних слушања Одборима НСРС-а (Народне скупштине Републике Србије)  као ефектног механизма парламентарне праксе која доприноси одговорности у примени антикорупцијских механизама. Конкретно, иницираћемо одржавање јавног слушања са Одбором за финансије, буџет и контролу трошења јавних средстава у вези са применом Закона о финансирању политичких активности као и препорукама ОДИХР-а  на наведени закон.

Посебно ћемо радити на реализацији препорука групе држава против корупције – ГРЕКО, препорука из извештаја Европске комисије и других међународних организација. Зато ћемо учествовати у организацији стручних скупова, радионица и обука који ће бити посвећени међународним стандардима, упоредној пракси и размени искустава са парламентарцима из других земаља. Организоваћемо и састанке са министарствима и радним телима владе која су задужена за примену препоруке међународних организација ради информисања о напретку и о томе на који начин НСРС може да помогне у реализацији препорука. У вези са тим чланови ГОПАК-а у Србији пратиће спровођење мера које се односе на лобирање и јавност законодавног поступка као и доношење аката и формирање етичке комисије који су предвиђени усвојеним Кодексом понашања у Скупштини Србије.

Из перспективе парламентарне контроле, надзор над трошењем јавних средстава представља један од најзначајнијих аспеката борбе против корупције. Због тога ће пред члановима Националног огранка ГОПАК-а у Србији, посебан изазов бити имплементација Портала за надзор над јавним финансијама, софтверског алата који повезује НСРС са Министарством финансија и Управом за трезор и  који народним посланицима  треба да омогући приступ и праћење средстава из буџета.

Национални огранак ГОПАК-а у Србији ће у овој фази имати посебну улогу у оперативној сарадњи и међусекторској координацији НСРС-а и сталних скупштинских радних тела са Независним државним органима. Редовно доношење закључака НСРС-а поводом разматрања извештаја независних државних органа биће један од наших приоритета као и предвидива решења за проблеме који су идентификовани у извештајима. Национални огранак ГОПАК-а упутиће предлог председнику НСРС-а Ивици Дачићу са иницијативом да закључци надлежних одбора НСРС-а приликом разматрања извештаја независних државних органа доносе закључке који би садржали конкретније мере за њихову реализацију.

Са Агенцијом за спречавање корупције имаћемо редовне консултације о актуелним питањима у вези са спречавањем корупције, доношењем нове националне стратегије и акционог плана за спречавање корупције, реализацијом активности и мера из поглавља 23 и актуелним предлозима закона у вези са спречавањем корупције. Посебно ћемо иницирати одржавање консултативног састанака надлежних Одбора НСРС-а са Агенцијом за спречавање корупције која је у обавези да даје мишљења о процени ризика од корупције у нацртима закона из области посебно ризичних за настанак корупције и мишљења о нацртима закона који уређују питања обухваћена међународним уговорима у области спречавања и борбе против корупције.

Радићемо и на промовисању циљева одрживог развоја. Наше активности биће усмерене посебно на циљ 16 и принципе партнерства за отворену управу. Крајни циљ је да развијемо делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима и да осигурамо инклузивно, партиципативно и репрезентативно доношење одлука на свим нивоима.

За реализацију постављених циљева потребно је да јавно представљамо резултате у спречавању корупције, да указујемо на политички значај у борби против корупције, да не дозволимо политизацију и омаловажавање напора институција Србије у борби против корупције. Да бисмо у томе успели потребна нам је сарадња са цивилним друштвом, дијалог свих актера у друштву, сарадња и стална комуникација са грађанима и промовисање става да је владавина права најважнија у развоју отвореног и продуктивног друштва.

Народна посланица, председница ГОПАК-а, Националног огранка парламентараца за борбу против корупције у Србији

POLITIKA.RS/

FOTO:Pixabay

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *